Truckok

14 900 kr

Storsäckslyft

20 900 kr

Sopborste

17 900 kr

Pikbom

34 900 kr

Okplank

2 990 kr

Arbetskorg

15 900 kr

Gaffel Blank

5 580 kr

Fatvändare

45 900 kr

Fatlyft

22 900 kr

Containerramp

27 900 kr